Våra lösningar

Cryo Fuel

Produktion av LBG som fordonsbränsle – direkt från rå biogas

cryofuel-SV

För att omvandla rå biogas till fordonsgas för lastbilar, har Cryo Pur utvecklat den första integrerade lösningen för uppgradering av biogas och förvätskning av metan. Med hög effektivitet för en rad storlekar i biogas-skala, möjliggör systemet även att producera flytande CO2.

Specifikationer

 • LBG @ 2 bar / -160°C

 • Alternativ: produktion av flytande CO2

 • CH4 återvinningsgrad: >99.5%

 • Elförbrukning: 0,8 kWhe/Nm3 rågas

 • CO2 < 50 ppm

 • Ytterligare fördel: värmeåtervinning

Cryo LNG

Förvätskning av biometan eller naturgas

cryofuel-LNG-1150-SW

För att kunna användas som forsdonsbränsle till tunga lastbilar, måste metan levereras i flytande form vid lågt tryck och mycket låg temperatur. Cryo LNG möjliggör att förvätska biometan, naturgas från nätet eller boil-off gas med optimal effektivitet, för ett brett utbud av anläggningsstorlekar i liten skala.

Specifikationer

 • LNG @ 2 bar / -160°C

 • 2 till 50 ton per dag LNG

 • Alternativ: polering för att nå CO2 < 50 ppm

 • CH4 återvinningsgrad 100%

 • Elförbrukning: 0,8 kWe/kg LNG

 • Lätt installation & drift

 • Anpassad till olika flödes- och kompositionsvariationer

Cryo Flare

Produktion as LNG som alternativ till fackling av gas vid oljebrunnar

cryoflare-SV

Specifikationer

 • LNG @ 2 bar / -160°C eller 15 bar / -120°C

 • 500 – 5000 Nm3/h rågas (0.5 – 5 MMSCFD)

 • återhämtning av kolväten C2-C6 – Option: produktion av gasol

 • Option : Nödvändig el genereras på plats (mikroturbin)

 • Lätt installation & drift

 • Hög flexibilitet till flödes- och kompositionsvariationer

Cryo Dist

Produktion av biometan från deponigas

cryodist-SV

Deponigas innehåller upp till 20-30% luftgaser, vilket gör dess uppgradering mer komplex. Genom kryogen destillation kan man effektivt avlägsna kvävgas och syrgas från biometan, och detta gör att Cryo Pur kan erbjuda en unik lösning till deponier som vill producra uppgraderad biometan, i gasform eller i flytande form.

Specifikationer

 • N2- och O2- avskiljning

 • Elförbrukning: 0,5 kWhe/Nm3 rågas

 • CH4 återvinningsgrad: 99%

 • Ytterligare fördel: värmeåtervinning

 • Alternativ: produktion av flytande CO2, produktion av LBG

Cryo Haul

Produktion av flytande biogas för fjärrinmatning eller förbränning

cryohaul-SV

För biogasanläggningar utan tillgång till naturgasnätet, möjliggör Cryo Pur-processen att producera biogas i flytande form, vilket gör den lätt att förvara och transporteras till en anslutningspunkt, industrianläggning eller CBG tankstation.

Specifikationer

 • LBG @ 15 bar / -120°C

 • Alternativ: produktion av flytande CO2

 • CH4 återvinningsgrad: >99,5%

 • Elförbrukning: 0,6 kWhe/Nm3 rågas

 • CO2 < 3 000 ppm

 • Ytterligare fördel: värmeåtervinning

Cryo CO2

Produktion av gasformig biometan för inmatning i gasnätet och produktion av flytande bio-CO2

cryoco2-SV

Tack vare sin unika CO2-frostnings- / avfrostningsprocess kombinerar Cryo Purs system effektivt biogasuppgradering och produktion av ren CO2 i flytande form. Denna lösningen är anpassad till projekt som syftar till att värdera såväl gasformig biometan som flytande bio-CO2.

Specifikationer

 • Biometanens renhet >98% CH4

 • Produktion av flytande CO2

 • CH4 återvinningsgrad: 100%

 • Elförbrukning: 0,4 kWhe/Nm3 rågas

 • CO2 < 3 000 ppm

 • Ytterligare fördel: värmeåtervinning

Olika storlekar

Cryo Pur-tekniken är anpassad till biogasprojekt med flöden som sträcker sig från 200 Nm3/h till 2 000 Nm3/h rågas.

Produkt Nominellt rågasflöde (Nm3/h) Minimalt rågasflöde (Nm3/h) Maximalt rågasflöde (Nm3/h) Nominell LBG produktion* (t/d) Nominell bio-CO2 produktion* (t/d)
CP 250 250 125 300 2,3 4,7
CP 500 500 250 600 4,6 9,4
CP 800 800 400 960 7,4 15,1
CP 1000 1000 500 1200 9,2 18,9
CP 1500 1500 750 1800 13,8 28,4
CP 2000 2000 1000 2400 18,5 37,9

* Produktion beräknas för biogas med 55% CH4 och 45% CO2.