Vår vision

Cryo Pur ger ett innovativt svar på tre stora utmaningar som vårt samhälle står inför, nämligen klimatförändring, luftförorening och energiberoendefrågor.

Produktion av en förnybar alternativ till diesel

Biogas och LBG är förnybara energier som framställts av organiskt avfall som minskar utsläppen av växthusgaser med mer än 80% jämfört med diesel. Att utnyttja dessa bränslen är nyckeln till energiomställningen till en koldioxidneutral energimix.

Tack vare sin avancerade teknik, producerar Cryo Purs system LBG med en hög energieffektivitet.

Inom vägtransportsektorn är LBG den enda hållbara lösningen för långdistans tunga lastbilar, som möjliggör en autonomi på upp till 1500 km.

Genom att använda LBG som ett förnyelsebart bränsle minskar man skadliga utsläpp jämfört med diesel: -70% NOx-utsläpp och inga utsläpp av fina partiklar, vilket bidrar till att upprätthålla ren luft och skydda folkhälsan.

Utveckling av en lokal cirkulär ekonomi

Cryo Pur öppnar vägen till många nya biogasprojekt, vilket möjliggör för bönder, samhällen och företag att producera sin egen energi från organiskt avfall, och bidrar till utvecklingen av en lokal cirkulär ekonomi, genom att skapa en ny koldioxidneutral och decentraliserad energiinfrastruktur.

Förutom LBG producerar Cryo Purs teknik flytande och ren bio-CO2, som kan säljas för ett flertal applikationer (torris, växthus, kyltransport …), vilket förbättrar både biogasprojektets ekonomin och miljöpåverkan.

Cryo Pur bidrar till att minska beroendet av importerade fossila bränslen, och konsolidera en lokal, miljömässigt ansvarsfull ekonomi.