Teknik

En banbrytande teknik

Tekniken som omvandlar biogas till LBG och flytande CO2.
Cryo Pur utvecklar, tillverkar, säljer och underhåller anläggningar för kryogena biogasuppgradering, förvätskning av biometan och produktion av flytande bio-CO2.

En banbrytande teknik

Cryo Purs teknik öppnar nya möjligheter för biogasbranschen:

  • produktion av bränsle till tunga lastbilar (LBG),
  • produktion av uppgraderad biometan från deponigas,
  • biometan för fjärrinmatning i naturgasnätet / bränsle till industrin,
  • produktion av flytande bio-CO2.

Cryo Purs system kan behandla biogas som produceras från alla typer av organiskt avfall:

  • jordbruksavfall,
  • industriavfall,
  • avloppsvatten,
  • hushållsavfall,
  • deponier

En integrerad process

En integrerad process

1

Förbehandling: Avlägsnande av H2S, vatten och föroreninga

• Inkommande biogas behandlas först med aktivt kolfilter för att ta bort svavelväte (H2S).
• Biogas kyls ned till -40 ° C under ett första avvattningssteg genom att växelvis frysa och avfrosta vatten på två värmeväxlare; VOCs (Volatile Organic Compounds) och siloxaner tas bort tillsammans med vattnet.
• Biogas kyls därefter ned till -75 ° C under ett andra liknande steg för avvattning och avlägsnande av föroreningar.

2

CO2 avskiljning: avskiljning och förvätskning av CO2

Den torra, förbehandlade biogasen kyls ned till -120 ° C och CO2n fångas genom att växelvis frysa och avfrosta den på två värmeväxlare, vilket säkerställer att biometanen når en hög renhet innan förvätskningen. Under detta steg, dras ren CO2 ut i flytande form , för att vara direkt användbar som en produkt.

3

Förvätskning av biometan

Biometan komprimeras därefter till 15 bar och kondenseras vid -120 °C. Den producerade LBG (Liquid Biogas, flytande biometan) lagras slutligen i en kryogen lagringstank. Om det behövs kan man genom partiellt boil-off och återkondensering producera LBG vid 2 bar och -160 °C.

Genom att integrera dessa olika steg i ett enda system blir det möjligt att:
• nå en minimal elförbrukning för hela processen,
• undvika riskerna med gränssnitt mellan olika tekniker.

Enastående prestanda

Återvinningsgrad

Återvinningsgrad

Cryo Purs system säkerställer den högsta återvinningsgraden i omvandlingen av rå biogas till biometan: ingen metanförlust sker i processen.
För deponigas med hög kvävgas- och syrgashalt är metanförlusten endast 1%.

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Tack vare sin robusta konstruktion och sin automatiserade drift, når Cryo Purs system en årlig tillgänglighet på över 95%.

Energiförbrukning

Energiförbrukning

Den elektriska energiförbrukningen är minimal, eftersom kombinationen av kryogen uppgradering och förvätskning utnyttjar synergieffekter med användning av låga temperaturer.

Renhet: biometan

Renhet: biometan

Flytande biogas som produceras av Cryo Purs system är mer än 99% ren; den uppfyller standarden för fordonsgas och kraven för LNG-logistiken samt för inmatning i naturgasnätet.

Renhet: flytande bio-CO2

Renhet: flytande bio-CO2

Flytande bio-CO2 som produceras av Cryo Purs system är klar att transporteras i flytande form eller att omvandlas på plats. Med en renhet över 99,9% uppfyller den standarden av European Industrial Gases Association (EIGA).

Värmeåtervinning

Värmeåtervinning

Med Cryo Pur-processen är det möjligt att återvinna en betydlig mängd av värme från kylsystemen, tillräckligt mycket för att täcka hela värmebehovet för rötkammarna som producerar biogasen.

Flexibilitet

Flexibilitet

Cryo Pur-anläggningar kan behandla mellan -50% och + 20% av den nominella biogasflöden utan att förlora prestanda.

Service

Service

För att garantera systemets prestanda över tid, erbjuder Cryo Pur «full service» underhållskontrakt med garanti för tillgänglighet och utbyte av reservdelar.

En patenterad teknik

Cryo Purs teknik är resultaten från 15 års forskning och utveckling utfört av Denis Clodic och hans team från Mines Paristech inom kryogen CO2-avskiljning.

Teknisk innovation är kärnan i Cryo Pur: Cryo Pur-tekniken är skyddad av sju internationella patent; den banbrytande processen som tänjer på gränserna för energieffektivitet erbjuder konkreta lösningar till biogasbranschen.

En patenterad teknik

Olika storlekar

Cryo Pur-tekniken är anpassad till biogasprojekt med flöden som sträcker sig från 200 Nm3/h till 2 000 Nm3/h rågas.

Produkt Nominellt rågasflöde (Nm3/h) Minimalt rågasflöde (Nm3/h) Maximalt rågasflöde (Nm3/h) Nominell LBG produktion* (t/d) Nominell bio-CO2 produktion* (t/d)
CP 250 250 125 300 2,3 4,7
CP 500 500 250 600 4,6 9,4
CP 800 800 400 960 7,4 15,1
CP 1000 1000 500 1200 9,2 18,9
CP 1500 1500 750 1800 13,8 28,4
CP 2000 2000 1000 2400 18,5 37,9

* Produktion beräknas för biogas med 55% CH4 och 45% CO2.