Invigning av projektet “BioGNVal”

Maj 2016

Cryo Pur och dess partners – SIAAP, Suez, GNVert (ENGIE), IVECO och Thermo King – invigde den industriella demonstrationsanläggningen BioGNVal den 9 maj 2016 i närvaro av flera företagsledare samt regionala myndighetsrepresentanter : Mr Belaïde Bedreddine (ordförande SIAAP), Jean- Louis Chaussade (VD SUEZ), Jean-Louis Missika (vice borgmästare i Paris) och Chantal Jouanno (vice ordförande i Île-de-France Regionfullmäktige med ansvar för ekologi och hållbar utveckling).

Projektet ”BioGNVAL” är unikt: för första gången i Frankrike, fordon drivs med flytande biogas (LBG), som tillverkas av avloppsvatten! Detta gröna bränslet är en ny energikälla, som avger 80% mindre CO2 och inga partiklar, jämfört med diesel.

Läs rapporten om BioGNVal projektet:
http://www.ngvjournal.com/biognval-a-french-project-to-convert-wastewater-into-liquid-biofuel/
https://www.lngindustry.com/product-news/23052016/wastewater-to-liquid-biofuel-2578/

Läs också