Lexikon

 • Rötningsprocessen

  Process som förvandlar organiskt avfall till rå biogas.

 • Biogas

  Gas som produceras genom rötning av organiskt avfall, som består huvudsakligen av metan (CH4) och koldioxid (CO2), men också andra föroreningar, såsom vatten, svavelväte (H2S), siloxaner, partiklar, kvävgas och syrgas.

 • Uppgradering

  Process för att omvandla rå biogas till biometan.

 • Biometan

  Biometan är en gas som nästan uteslutande består av metan. Den produceras genom uppgradering av biogas.

 • N2 och O2

  Kväve och syre. Eftersom det finns kvävgas och syrgas i deponigas, behövs en kryogen destillation för att kunna producera biometan.

 • CBG eller bio-CNG

  Komprimerad biometan.

 • LBG eller bio-LNG

  Flytande biometan.

 • LBM

  «Liquid Biometan», samma som LBG.

 • BOG

  Boil-Off-Gas. Det är en del av gasen som bildas genom avkokning av LNG.

 • RNG

  «Renewable Natural Gas», samma som biometan.

 • Bio-CO2

  CO2 producerad från biogas.

 • CNG

  Komprimerad naturgas (fossilt ursprung).

 • LNG

  Flytande naturgas (fossilt ursprung).

 • Förgasning

  Process som förvandlar kolhaltiga material (som träavfall) till syntesgas (syngas), som huvudsakligen består av metan (CH4), kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2) och vätgas (H2).

 • Syngas

  Syntesgas producerad genom förgasning av kolhaltiga material.