Två års drift för Cryo Pur:s LBG-anläggning hos Greenville Energy

Mars 2020

Mobile bio-LNG container

Den första kommersiella Cryo Pur-anläggningen, byggd hos Greenville Energy i Nordirland, har i januari varit i drift i två år. Detta bekräftar Cryo Pur-teknikens prestanda för uppgradering av biogas och förvätskning av biometan och ger företaget en unik erfarenhet på LBG-produktionsmarknaden.

Efter att ha byggts i slutet av 2017 nådde anläggningen snabbt kontinuerlig produktion för att kunna förse två industrikunder med LBG för produktion av förnybar kraft och värme utanför nätet.
I nära samarbete med kunden löste Cryo Pur proaktivt några utmaningar relaterade till första kommersiella referenser och lyckades nå den nominella kapaciteten på en rekordtid inom branschen. Greenville Energy: s produktion är nu stabil med 3 ton per dag LBG (vilket motsvarar 300 Nm3/h rå biogas).
År 2020 överväger Greenville Energy att ytterligare öka, med stöd av Cryo Pur, dess produktion och försäljning av torris (dvs. fast koldioxid som återvinns från processen), vilket skulle höja projektets omsättning över de ursprungliga förväntningarna.
Cryo Pur har för sin del integrerat lärdomarna från Greenville i sina nya anläggnings design, för att säkerställa att kommande LBG-projekt också blir framgångsrika!

För mer information eller om du vill besöka Greenville Energy:s LBG-anläggning, vänligen kontakta oss.

Läs också