Primagaz, InVivo och Cryo Pur samarbetar för att främja en LBG-bränsleindustri i Frankrike

MARS 2019

Primagaz, en ledande aktör inom distribution av off-grid-energi och LNG-bränsle i Frankrike, InVivo, det största franska jordbrukskooperativet, och Cryo Pur, en innovativ leverantör av utrustning för biogas-förvätskning, har gått ihop för att svara på de offentliga myndigheternas frågor om att införa en stödmekanism för biometanbränsle som ska användas direkt av bussar och lastbilar.

Denna studie genomfördes av Enea Consulting, ett oberoende strategikonsultverksamhet som ägnar sig åt energiövergången, och stöds av organisationer som representerar sektorn: ATTEE Biogasföreningen, branschorganisationen för förnybar energi (SER) och den Franska Fordonsgasföreningen (AFGNV) .

Studien visar att LBG-bränslet är en lösning som redan finns tillgänglig för att möta det brådskande behovet att kunna minska tungtransportsektorns miljöpåverkan, eftersom det minskar utsläppen av växthusgaser med 88% jämfört med dieselbränsle. LBG-värdekedjan, som kompletterar injektionen av biometan i naturgasnätet, gör det möjligt att bearbeta metan från avfall i områden långt ifrån nätet och att sälja biometan direkt till den sektor som behöver den mest för sin energiövergång: tungtransportsektorn.

Länk till studien (på franska):

http://www.enea-consulting.com/developper-une-filiere-francaise-bio-gnl-carburant-pour-decarboner-les-transports/

Läs också