I en ny artikel förklarar Cryo Pur fördelarna med att fånga CO2 från biogas

Maj 2020

Pôlénergie, organisationen som stöder utvecklingen av energisektorn i Hauts-de-France-regionen, ägnar i maj en specialutgåva av sitt nyhetsbrev till CO2-fångst, ett ämne som nu erkänns som grundläggande för att nå koldioxidneutralitet vid 2050. Denis Clodic, grundare och CTO för Cryo Pur, förklarar i en artikel fördelarna med att återvinna och använda bio-CO2 från biogas. Eftersom det ursprungligen kommer från den naturliga fångsten av CO2 av växter, undviker dess användning ackumuleringen av kol i atmosfären, till skillnad från CO2 från fossilt ursprung. Bio-CO2 erbjuder därför ett renare alternativ för många användningar av CO2 i olika industrier. Eftersom återvinningen av denna bio-CO2 är kopplad till produktionen av värdefull biometan blir det en ekonomiskt attraktiv lösning för att fånga upp atmosfärisk CO2.

Länk till nyhetsbrevet Pôlénergie maj 2020 – Specialutgåva om CO2 (på franska):

https://polenergie.org/wp-content/uploads/2020/05/Newsletter-Mai-2020.pdf

Läs också