Cryo Pur får märket « Efficient Solution » från Solar Impulse för sin LBG-produktionsteknik

JUNI 2018

Världsalliansen för effektiva lösningar, ett initiativ från stiftelsen Solar Impulse, har godkänt Cryo Purs teknik för produktion av LBG-bränsle från biogas. Efter en djupgående granskning av en expertpanel blev Cryo Fuel-systemet bland de första tekniska lösningarna att få märket ”Efficient Solution”. Märkningen lyfter fram mijlövänliga lösningar för deras tekniska genomförbarhet, miljömässiga och socioekonomiska fördelar samt lönsamhetspotential, i syfte att hjälpa beslutsfattare att ställa upp mer ambitiösa miljömål och energipolitik.

Se presentationen av Cryo Fuel på Solar Impulses hemsida:
https://solarimpulse.com/efficient-solutions/cryo-fuel-production-of-bio-lng

Läs också