Kryogena lösningar
för gasuppgradering och förvätskning

Se våra lösningar

Våra lösningar

Produktion av LBG som fordonsbränsle från rå biogas

Produktion av LBG som fordonsbränsle från rå biogas

För att omvandla rå biogas till fordonsgas för lastbilar, har Cryo Pur utvecklat den första integrerade lösningen för uppgradering av biogas och förvätskning av metan. Med hög effektivitet för en rad storlekar i biogas-skala, möjliggör systemet även att producera flytande CO2.

Förvätskning av biometan eller naturgas

Förvätskning av biometan eller naturgas

För att kunna användas som forsdonsbränsle till tunga lastbilar, måste metan levereras i flytande form vid lågt tryck och mycket låg temperatur. Cryo LNG möjliggör att förvätska biometan, naturgas från nätet eller boil-off gas med optimal effektivitet, för ett brett utbud av anläggningsstorlekar i liten skala.

Produktion as LNG som alternativ till fackling av gas vid oljebrunnar

Produktion as LNG som alternativ till fackling av gas vid oljebrunnar

Cryo Flare micro-LNG-lösning är särkilt lämplig för återhämtningen av associerad gas som kommer från småskaliga onshore oljebrunnar. Det gör det möjligt att undvika fackling och att skapa nya inkomster genom att producera LNG (och gasol), som kan lätt transporteras och säljas till kunder utan gasnät. Det är ett miljövänligt alternativ till rutinfackling av små mängder av gas.

Produktion av biometan från deponigas

Produktion av biometan från deponigas

Deponigas innehåller upp till 20-30% luftgaser, vilket gör dess uppgradering mer komplex. Genom kryogen destillation kan man effektivt avlägsna kvävgas och syrgas från biometan, och detta gör att Cryo Pur kan erbjuda en unik lösning till deponier som vill producra uppgraderad biometan, i gasform eller i flytande form.

Avancerad teknik

Se videon