Tekniken som omvandlar rå biogas direkt
till LBG och flytande CO2

Se våra lösningar

Våra lösningar

Produktion av LBG som fordonsbränsle

Produktion av LBG som fordonsbränsle

För att kunna användas som forsdonsbränsle till tunga lastbilar, måste biometan levereras i flytande form vid lågt tryck och mycket låg temperatur. Cryo Pur-processen möjliggör att producera detta bränsle med optimal effektivitet, för ett brett utbud av anläggningsstolekar.

Produktion av biometan från deponigas

Produktion av biometan från deponigas

Deponigas innehåller upp till 20-30% luftgaser, vilket gör dess uppgradering mer komplex. Genom kryogen destillation kan man effektivt avlägsna kvävgas och syrgas från biometan, och detta gör att Cryo Pur kan erbjuda en unik lösning till deponier som vill producra uppgraderad biometan, i gasform eller i flytande form.

Produktion av gasformig biometan för inmatning i gasnätet och produktion av flytande bio-CO2

Produktion av gasformig biometan för inmatning i gasnätet och produktion av flytande bio-CO2

Tack vare sin unika CO2-frostnings- / avfrostningsprocess kombinerar Cryo Purs system effektivt biogasuppgradering och produktion av ren CO2 i flytande form. Denna lösningen är anpassad till projekt som syftar till att värdera såväl gasformig biometan som flytande bio-CO2.

Produktion as LNG som alternativ till fackling av gas vid oljebrunnar

Produktion as LNG som alternativ till fackling av gas vid oljebrunnar

Cryo Flare micro-LNG-lösning är särkilt lämplig för återhämtningen av associerad gas som kommer från småskaliga onshore oljebrunnar. Det gör det möjligt att undvika fackling och att skapa nya inkomster genom att producera LNG (och gasol), som kan lätt transporteras och säljas till kunder utan gasnät. Det är ett miljövänligt alternativ till rutinfackling av små mängder av gas.

Avancerad teknik

Se videon